Activiteiten van Kapell HR Advies & Coaching zijn bee´ndigd.
Voor eventuele informatie kunt u zich wenden tot 
                        will.kapell@hetnet.nl

ę Will Kapell 2008